Polityka Cookie

Zbieranie i analiza plików cookie w witrynie

1. Niniejsza polityka plików cookies określa zasady używania plików zwanych „cookies” używanych przez stronę internetową: https://sklep.betafence.pl (dalej: „Strona Internetowa”).

2. Właścicielem Strony Internetowej jest Betafence Sp. z o.o., z siedzibą w Kotlarni, ul. Dębowa 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000241242, numer NIP 7491989655, numer REGON 160041472, kapitał zakładowy (w pełni opłacony): 7.070.000,00 zł (dalej: „Betafence”).

3. Pliki cookies to pliki informatyczne, m.in. pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach użytkowników odwiedzających Stronę Internetową (np. na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu użytkownika, z którego dokonano połączenia ze Stroną Internetową) i służą są do korzystania ze Strony Internetowej, jeżeli przeglądarka internetowa użytkownika na to pozwala.

4. Pliki cookies są wykorzystywane i przetwarzane:

a. na podstawie zgody użytkownika (Artykuł 6 paragraf 1(a) GDPR),
b. gdy są niezbędne w celu zawarcia umowy, której stroną jest użytkownik (Artykuł 6 paragraf 1(b) GDPR),
c. gdy są niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Betafence (Artykuł 6 paragraf 1(c) GDPR),
d. gdy są niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innej osoby fizycznej, której dane dotyczą (Artykuł 6 paragraf 1(d) of GDPR),
d. w celu poprawy jakości Strony Internetowej i jej zawartości, np. w celu zoptymalizowania oferty Betafence (Artykuł 6 paragraf 1(f) of GDPR).

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, czas przechowywania ich na urządzeniu użytkownika oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Głównym celem plików cookies jest ułatwienie użytkownikowi korzystania ze Strony Internetowej i spowodowanie, by stała się bardziej przyjazna dla użytkownika, nie wyrządzając przy tym żadnej szkody urządzeniu użytkownika.

6. Informacje zbierane za pomocą plików cookies przechowywane są w celach utrzymania sesji użytkownika w ramach Strony Internetowej, mogą ulepszać Stronę Internetową poprzez dokonywanie szacunków dotyczycących statystyk użytkowania Strony Internetowej, pomagają dostosowywać oferowane przez Betafence produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników, przyspieszenie wyszukiwania i tym podobne, a w przypadku uzyskania przez Betafence wcześniej zgody użytkowania, Betafence może używać plików cookies, tagów lub innych podobnych funkcjonalności, aby uzyskać informacje, które umożliwiają wyświetlanie reklam, zarówno ze Strony Internetowej, jak i z witryn internetowych osób trzecich lub w inny sposób, na podstawie analizy nawyków użytkownika dotyczących przeglądania stron internetowych.

7. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie spowoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

8. Betafence wykorzystuje cztery typy plików cookies:

a. Pliki cookies sesyjne: zbierają informacje o czynnościach użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia Strony Internetowej i kończy jej zamknięciem. Po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
b. Pliki cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania przez użytkownika lub automatycznego wygaśnięcia. Mechanizm plików cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia żytkownika.
c. Pliki cookies własne: umieszczane przez Betafence.
d. Pliki cookies zewnętrzne: umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez Betafence, w tym cookies narzędzia Google Analytics oraz Microsoft Clarity, używane do analizy działań użytkowników na Stronie Internetowej, w celach statystycznych.

9. Betafence wykorzystuje cookies własne w następujących celach:

a. uwierzytelniania użytkownika na Stronie Internetowej i zapewnienia sesji użytkownika na tej Stronie Internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
b. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

10. Betafence wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a. popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA);
c. umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem w szczególności sieci AdWords i DoubleClick (administrator cookies zewnętrznego Google AdWords i DoubleClic: Google Inc. z siedzibą w USA), w celu usług takich jak:

- remarketing,
- kategorie zainteresowań,
- podobni odbiorcy,
- inne rodzaje reklam opartych na zainteresowaniach,
- kierowanie demograficzne i na lokalizację;

d. zbierania ogólnych i anonimowych danych wynikających z analizy ruchu myszki i interakcji użytkownika na Stronie Internetowej z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Clarity (administrator cookies zewnętrznego: Microsoft Corporation z siedzibą w USA).

11. Pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń użytkownika Strony Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

12. Pliki cookies są wykorzystywane na Stronie Internetowej za zgodą użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika do przeglądania Strony Internetowej.

13. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie na Stronie Internetowej plików cookies oraz usunąć je z przeglądarki użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej i utrudnić poprawne działanie Strony Internetowej.

14. W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe użytkowników Strony Internetowej. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika lub do zbierania lub przechowywania wrażliwych danych osobowych.

15. Strona Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Betafence nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

16. Polityka plików cookies może ulec zmianie, o czym Betafence poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia.

17. Pytania związane z Polityką plików cookies prosimy kierować na adres e-mail: info.poland@praesidiad.com